Wat is geel en komt steeds terug?
Een re´ncanarie.