In welke auto rijdt een vroedvrouw?
In een Geboortegolf.