Wat staat er op het graf van een schoonmaakster?
‘Opgeruimd staat netjes.’